Έλεγχοι μέσω διασταυρώσεων…

Από τον Ιάκωβο Γκούμα 

Διευθύνοντα Σύμβουλο της

CompuTax Α.Ε.

Χρόνια τώρα, οι Επιχειρήσεις μέσω των Λογιστών τους, υποβάλλουν διαφόρων ειδών δηλώσεις, ώστε το Κράτος να μπορεί να διασταυρώσει τις πληροφορίες από τις δηλώσεις που είχαν υποβληθεί…

Σε αυτή τη διαδικασία των ελέγχων υπήρχε πάντα μια χρονοκαθυστέρηση, η οποία στο τέλος  γινόταν αστεία… Διότι αφενός όλες αυτές οι χειρόγραφες καταστάσεις, δεν ελέγχονταν με δομημένο τρόπο και αφετέρου μπορεί το 2011 να ελέγχαμε τα δεδομένα του 2001…

Ζήσε Μάη μου να φας τριφύλλι…

Είναι προφανές, ότι όλη αυτή η προβληματική σε κάθε επίπεδο Διαδικασία, έκανε το Σύστημα Αναξιόπιστο και το Κράτος Προβληματικό.

Αυτά όμως χθες…

Γιατί από το 2019, η Απόδοση των παρακρατηθέντων φόρων Μισθωτών Υπηρεσιών, με τα  δεδομένα των Αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (ΑΠΔ), που υποβλήθηκαν σε ΔΟΥ και ΕΦΚΑ, δίνει τη δυνατότητα στην ΑΑΔΕ, να προχωρήσει σε Ηλεκτρονικές διασταυρώσεις από τις οποίες θα προκύψουν μαζικά, πιθανά για πρώτη φορά Εξαιρετικά Ελεγκτικά Αποτελέσματα, όπως:

  • Εργοδότες που δηλώνουν χαμηλότερους μισθούς στην ΑΑΔΕ από τον ΕΦΚΑ, για να γλυτώνουν Ασφαλιστικές Εισφορές.
  • Εργοδότες δεν δηλώνουν τους Εργαζόμενους στον ΕΦΚΑ, αλλά δηλώνουν καταβολή της Μισθοδοσίας τους.
  • Εργοδότες που δηλώνουν ως εργαζόμενους, άτομα τα οποία είναι στην πραγματικότητα συνταξιούχοι ή άνεργοι.

Είναι αντιληπτό ότι όλα αυτά δημιουργούν συνθήκες Αθέμιτου Ανταγωνισμού και προφανώς οι Ελέγχου αυτοί είναι απαραίτητοι και επιβεβλημένοι, με στόχο η Αγορά να λειτουργεί υπό κανονικές συνθήκες και όχι υπό συνθήκες Ζούγκλας…