ΕΛΕΓΧΟΙ ΙΚΑ : ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Από την Κλεοπάτρα Πανάγου

Υπεύθυνη Τμήματος Μισθοδοσίας

CompuTax A.E.

Έλεγχοι ΙΚΑ και Επιθεώρησης εργασίας

Tον τελευταίο καιρό παρατηρούνται συνεχόμενοι έλεγχοι τόσο από ΙΚΑ όσο και από Επιθεώρηση Εργασίας με αποτέλεσμα να δημιουργείται αναστάτωση και άγχος στις επιχειρήσεις για την διαπίστωση τυχόν παραβάσεων.

Για την αποφυγή λοιπόν ενδεχόμενου προστίμου θα θέλαμε να σας  εφιστήσουμε την προσοχή ώστε να είστε κατά το μεγαλύτερο δυνατόν σύννομοι. Δεν θα πρέπει κανένας εργαζόμενος να είναι χωρίς πρόσληψη, η πρόσληψη πρέπει να γίνεται πριν ακόμη πιάσει εργασία, γιατί αλλιώς σε ενδεχόμενο έλεγχο σημαίνει άμεσα πρόστιμο ύψους 10.550 ευρώ ! Οι δικαιολογίες του τύπου ήρθε μόλις τώρα και δεν πρόλαβα ή είναι δοκιμαστικό, δεν ισχύουν σε καμία περίπτωση γιατί το ηλεκτρονικό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, όπου πραγματοποιούνται όλες οι διαδικασίες είναι ανοιχτό 24 ώρες το 24ωρο.

Θα πρέπει επίσης οι ώρες που απασχολούνται να είναι και σύμφωνες με τον κατατεθειμένο πίνακα προσωπικού, σε περίπτωση έκτακτης ή μόνιμης αλλαγής, θα πρέπει να έχει προηγηθεί κατάθεση νέου πίνακα. Επίσης σε περίπτωση επιπλέον απασχόλησης πέραν του ημερήσιου 8 ωρου απασχόλησης, η μια επιπλέον ώρα θεωρείται υπερεργασία, όπου ακόμη δεν καταθέτουμε κάτι, αλλά το επικαλούμαστε στον έλεγχο, αλλά αν υπάρξει και επιπλέον απασχόληση από την 10η ώρα και μετά, πρέπει να έχει γραφτεί βιβλίο υπερωριών.

Σε κάθε επιχείρηση είναι απαραίτητο να υπάρχουν τα εξής :

1) ετήσιος πίνακας προσωπικού αναρτημένος σε εμφανές σημείο

2) βιβλίο  αδειών

3) βιβλίο υπερωριών

4) συμβάσεις   προσωπικού

6) υπογεγραμμένες αποδείξεις πληρωμής εργαζομένων των τριών τελευταίων μηνών

Αν έχουμε λοιπόν όλα τα παραπάνω θα κάνουμε τον έλεγχο πιο εύκολο αλλά κυρίως ανώδυνο και χωρίς άγχος για εμάς τους ίδιους.