ΕΚΔΟΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ & ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Από την Κλεοπάτρα Πανάγου

Υπεύθυνη Τμήματος Μισθοδοσίας 

CompuTax Α.Ε.

Μισθοδοσία και ημέρες ασθένειας

Κάθε μήνα βασική υποχρέωσή μας, είναι η έκδοση μισθοδοσίας των υπαλλήλων.

Σε κάποιους μπορεί να φαντάζει μια εύκολη και τυπική διαδικασία, στην πραγματικότητα όμως πρόκειται  για μια δημιουργική αλλά και δύσκολη διαδικασία. Δεν είναι αυτοματοποιημένη,  αλλά κάθε υπάλληλος έχει διαφορετική αντιμετώπιση στον τρόπο υπολογισμού για την εκκαθάριση της μισθοδοσίας του.

Για όλους τους απασχολούμενους θα πρέπει μηνιαίως να λαμβάνουμε υπόψιν το εβδομαδιαίο ωράριο απασχόλησής τους, για να υπολογίζουμε τα ασφαλιστικά ημερομίσθια του μήνα , καθώς και ώρες νυχτερινών και ώρες αργιών όπου προκύπτουν. Όλα αυτά θα πρέπει να απεικονίζονται αναλυτικά στην απόδειξη πληρωμής, γιατί υπόκεινται σε έλεγχο από τα αρμόδια όργανα, ΙΚΑ και Επιθεώρηση εργασίας.

Σε περίπτωση ασθένειας των υπαλλήλων συνήθως καθυστερεί η έκδοση μισθοδοσίας και αυτό γιατί για να προχωρήσουμε στην έκδοση θα πρέπει να έχουμε τα απαραίτητα χαρτιά από γιατρούς. Όταν είναι μόνο 3 μέρες ασθένειας μας κάνει χαρτί από έναν οποιοδήποτε γιατρό , αφαιρούμε στην ουσία το 1,5 μεροκάματο από το πληρωτέο του εργαζόμενου και το άλλο δεν το πληρώνεται από κάπου. Για πάνω από 3 μέρες, είναι απαραίτητο ο εργαζόμενος να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα χαρτιά στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΙΚΑ, όπου και ανάλογα με την κάθε περίπτωση θα εκδώσουν ταμειακό παραστατικό πληρωμής.

Σε περιπτώσεις όπου οι ημέρες ασθένειας είναι πολλές θα χρειαστεί να περάσουν από επιτροπή, μια χρονοβόρα διαδικασία.

Μετά την έκδοση απόφασης επιδόματος ασθενείας από το ΙΚΑ, υπολογίζουμε το ποσό που έχει επιδοτηθεί ο ασφαλισμένος και αφαιρούμε ανάλογα από την μισθοδοσία του. Υπάρχουν και περιπτώσεις όπου τα ένσημα δεν είναι επαρκή, οπότε υπάρχει απορριπτική απόφαση  επιδότησης ασθένειας από το ΙΚΑ. Σε αυτή  την περίπτωση είναι αναγκασμένος ο εργοδότης να πληρώσει τον εργαζόμενο.

Εργαζόμενος που δεν έχει κλείσει 1 έτος, δικαιούται 13 ημέρες ασθένειας και μετά το έτος 25 ημέρες. Σε περίπτωση νέας πρόσληψης για να δικαιούται ο εργαζόμενος ασφάλιση για την ασθένεια από την επιχείρηση, πρέπει να έχει κλείσει  10 μέρες απασχόλησης.

Είναι σημαντικό λοιπόν για την ορθή έκδοση μισθοδοσίας και να μην υπάρχει καθυστέρηση στην πληρωμή των εργαζομένων, να φροντίζουν οι απασχολούμενοι  να πηγαίνουν έγκαιρα στο ΙΚΑ για να καταθέτουν τα χαρτιά τους για την έγκριση και επιδότηση της ασθένειάς τους, ώστε να μην υπάρχουν αντιδράσεις στο τέλος κάθε μήνα και διένεξη με τους εργοδότες για την μη εκκαθάριση της μισθοδοσίας τους .