Εγκαταστήσαμε HACCP ή ISO 22000, δουλεύει ;

 

Στα πλαίσια της προσπάθειάς μας για συνεχή και έγκυρη ενημέρωση των πελατών μας, αποφασίσαμε να αναδεικνύουμε μέσα από την αρθρογραφία μας και θέματα που μπορεί να μην είναι της δικής μας αρμοδιότητας, αλλά που απασχολούν τη Μικρομεσαία Επιχείρηση. Για την ανάλυσή τους, απευθυνόμαστε σε συνεργάτες που γνωρίζουν καλά το αντικείμενό τους και που μπορούν να σας μεταφέρουν τη γνώση τους. Μία τέτοια περίπτωση είναι και ο κος Μίλτος Μπαντινάκης, που εγκαινιάζει αυτή την αρθρογραφία, γράφοντας για τα συστήματα HACCP και ISO 22000. 

Ιάκωβος Γκούμας

Ο Μίλτος Μπαντινάκης είναι Γεωπόνος με εξειδίκευση στα συστήματα ποιότητας τροφίμων. Είναι ο Ιδρυτής της Quality Award, εταιρείας που εμπιστεύονται υψηλής ευθύνης επιχειρήσεις για την ασφάλεια τροφίμων τους. Έχει συντάξει μεγάλο αριθμό μελετών ασφάλειας τροφίμων για πολλές επιχειρήσεις τις οποίες συναντάμε στην καθημερινότητά μας και είναι επικεφαλής επιθεωρητής αυτών. Έχει εκπαιδεύσει μεγάλο αριθμό προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων και είναι επιστημονικός σύμβουλος και εκπαιδευτής Διεθνών Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

 

Μετά την ένταξη της υποχρεωτικής εφαρμογής του πρωτοκόλλου ασφάλειας τροφίμων HACCP στην Ελληνική νομοθεσία το 2013, πολλές επιχειρήσεις έκαναν την εγκατάστασή  του ή άλλοι εγκατέστησαν το ολοκληρωμένο σύστημα ISO 22000 που περιλαμβάνει και το HACCP.

Τα παραπάνω αυτά συστήματα διαχείρισης έχουν πολλά οφέλη με σημαντικότερα τον καλύτερο έλεγχο της επιχείρησής μας και την βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων που δίνουμε στους καταναλωτές.

Τι συμβαίνει όμως στην πράξη;

Αρχικά παρατηρούμε σε αρκετές περιπτώσεις συστήματα που είναι πολύ «βαριά» από έντυπα και διαδικασίες σε σχέση με τις επιχειρήσεις για τις οποίες προορίζονται και επίσης το σημαντικότερο σε αυτά τα συστήματα είναι η επιτήρησή τους. Σε περίπτωση που έχουμε μία μελέτη στο συρτάρι και το προσωπικό συμπληρώνει τα έντυπα μία στο τόσο, χωρίς ουσιαστικό έλεγχο, για επίδειξη στις ελεγκτικές αρχές, τότε όπως φαίνεται δεν εισπράττουμε αυτά που πρέπει από το σύστημα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μένουμε εκτεθειμένοι στις ελεγκτικές αρχές, αφήνοντας την ασφάλεια του πελάτη και το κύρος του ονόματος της επιχείρησής μας στην τύχη του.

Τι μπορούμε να κάνουμε;

Αρχικά ζητάμε μία αξιολόγηση του συστήματός μας, για να δούμε πόσο ταιριάζει στην επιχείρηση και πόσο μπορεί να «ελαφρύνει» για να είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμο από το προσωπικό. Στην συνέχεια, πρέπει να βρούμε ένα ουσιαστικό σύστημα επιτήρησης, που σημαίνει η συμβουλευτική εταιρεία που θα συνεργαστούμε, να έχει ένα πρόγραμμα ελέγχων του συστήματος όχι μόνο εγγράφων αλλά και ¨field¨, δηλαδή επιτόπιους ελέγχους κατάστασης υγιεινής και πρακτικών του προσωπικού (GMP, GHP) στο πεδίο.

Για όλα αυτά να υπάρχει άμεση ενημέρωση με report και στατιστικά στοιχεία για να παρατηρούμε που βελτιωνόμαστε, που υστερούμε και προτάσεις βελτίωσης, αλλά και οργάνωση ενεργειών για να βελτιωθούμε άμεσα. Επίσης, οργάνωση του προσωπικού και του επιπέδου εκπαίδευσης που βρίσκονται. Να το αξιολογεί στην πραγματικότητα ένας συνεργάτης που νοιάζεται για μας και να λύνει απευθείας τα θέματα που προκύπτουν.

Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να ξεκινήσουμε μία ουσιαστική και πιο ξέγνοιαστη εφαρμογή του συστήματός μας.