ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ – ΑΠΟΓΡΑΦΗ

Από τον Κώστα Κουφοπαντελή

Τμήμα Εξυπηρέτησης Δημοσίων Υπηρεσιών

CompuTax A.E.

Εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ.

Όλοι οι υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. πρέπει να ανοίξετε τη μερίδα σας και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του, στη διεύθυνση http://www.businessportal.gr/  και να υποβάλλετε σε αυτήν τα ελάχιστα καταχωριζόμενα όπως αυτά ορίζονται κάθε φορά με τις διατάξεις καθώς και να αναζητείτε νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά της επιχείρησής σας όταν τα χρειάζεστε. Αυτό γίνεται με «Σύνδεση» και εισερχόμενοι στην εφαρμογή ζητάτε «Εγγραφή» με τη χρήση των κωδικών TaxisNet της επιχείρησής σας.

Προσωποποιημένες Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. προς τις Επιχειρήσεις

Εφόσον δεν  αναγνωριστούν τα στοιχεία της επιχείρησης θα σας και βγάλει μήνυμα:

Προσοχή! Το ΑΦΜ 123456789 με το οποίο συνδεθήκατε δεν βρέθηκε στη Βάση Δεδομένων του ΓΕΜΗ.

Τον έλεγχο κατάστασης απογραφής μπορείτε να το κάνετε και από τη διεύθυνση https://www.businessregistry.gr/Publicity.aspx  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ, αναζητώντας την επιχείρηση σας με κάποιο από τα στοιχεία της φόρμας και στη συνέχεια να επακολουθήσετε την κατά περίπτωση κατάλληλη διαδικασία.

Εάν είσαστε απογεγραμμένοι τα στοιχεία της επιχείρησής σας θα εμφανισθούν στο κάτω μέρος της σελίδας όπου αναγράφεται και ο Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. διαφορετικά θα αναφέρει ότι «Δεν υπάρχουν δεδομένα» που σημαίνει ότι ανήκετε στις επιχειρήσεις οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονταν στα Μητρώα των Επιμελητηρίων κατά τη χρονική περίοδο της απογραφής και ως εκ τούτου δεν μετέπεσαν στο ΓΕΜΗ και συνεπώς δε διαθέτουν Μερίδα.

Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να προβείτε άμεσα στο αρμόδιο Επιμελητήριο και την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ της περιοχής σας, για να ελέγξουν τα στοιχεία της επιχείρησης και να καταθέσετε τα απαραίτητα έγγραφα, ώστε να ολοκληρώσουν την απογραφή και να σας αποδοθεί Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ..

Μετά, επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία εγγραφής.