ΕΦΚΑ Ρύθμιση: Αποπληρωμή ασφαλιστικών οφειλών σε έως 24 δόσεις

Ενεργοποιήθηκε μετά την ψήφιση του νέου ασφαλιστικού νόμου η ρύθμιση για την αποπληρωμή των ασφαλιστικών οφειλών σε έως 24 δόσεις.

Στο νέο ευνοϊκότερο καθεστώς μπορούν να «μεταπηδήσουν» και όσοι έχουν ενταχθεί στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων. Η διαδικασία των αιτήσεων ρύθμισης έχει ανοίξει ήδη και γίνεται ηλεκτρονικά (https://www.efka.gov.gr/el/elektronikes-yperesies/elektronikes-yperesies-keao) για τους οφειλέτες που επιθυμούν να ρυθμίσουν για πρώτη φορά τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους. Προϋπόθεση είναι η πιστοποίηση των οφειλετών στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο.

Όσον αφορά στους οφειλέτες που έχουν ήδη ενταχθεί στην ρύθμιση των 12 δόσεων και οι οποίοι επιθυμούν να ενταχθούν στις 24, μπορούν να το πράξουν άμεσα στην αρμόδια υπηρεσία ΚΕΑΟ, ενώ σε σύντομο χρονικό διάστημα η διαδικασία θα μπορεί να γίνεται και ηλεκτρονικά. Για την έναρξη της ηλεκτρονικής αίτησης θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.

Το ελάχιστο ποσό µηνιαίας δόσης της ρύθµισης δεν µπορεί να είναι µικρότερο των 50 ευρώ.

Για την υπαγωγή στη ρύθµιση πρέπει να καταβληθεί η 1η δόση µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του µήνα υπαγωγής. Οι επόµενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιµη ηµέρα κάθε επόµενου µήνα, από τον µήνα υπαγωγής στη ρύθµιση.

Με την υπαγωγή στη ρύθµιση, κατά τη διάρκεια αυτής και εφόσον τηρούνται οι όροι αυτής:

  • Χορηγείται στον οφειλέτη αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας
  • Παραγράφεται το αξιόποινο και παύει η ποινική δίωξη εις βάρος του οφειλέτη.

Η ρύθμιση είναι έντοκη και το επιτόκιο κυμαίνεται από 4,95% (αν οι δόσεις δεν ξεπερνούν τις 12) και φτάνει ακόμη και στο 5,95% αν οι δόσεις φτάνουν έως τις 24.