ΕΦΚΑ, Εκκαθάριση Ασφαλιστικών Εισφορών 2017

Από τον Ιάκωβο Γκούμα

Δ/νοντα  Σύμβουλο CompuTax Α.Ε.

 

Το Υπ. Εργασίας, εξέδωσε την Εγκύκλιο 183/2018, με την οποία επιχειρεί να δώσει τέλος στην εκκαθάριση των Ασφαλιστικών Εισφορών του 2017 με βάση τα εισοδήματα το 2016. Η καθυστέρηση γνωστή και η κριτική που ασκήθηκε από όλους μας αυστηρή και δίκαιη… Αλλά φαίνεται ότι φτάσαμε στο τέλος αυτού του προβλήματος και για το 2017, αλλά και για κάθε έτος στην συνέχεια…

Εκκαθάριση  2017

Για το 2017, η εκκαθάριση θα γίνει εντός του Μαρτίου για την μεγάλη πλειοψηφία των Ασφαλισμένων, στον πρώην ΟΑΕΕ και για αυτήν θα χρησιμοποιηθεί το Εισόδημα που δηλώθηκε το 2016 και οι Ασφαλιστικές Εισφορές που καταβλήθηκαν σε ΟΑΕΕ εντός του 2016 για οιαδήποτε αιτία.

Με βάση τα παραπάνω θα προκύψουν οι περιπτώσεις που αναλύουμε:

Ο Ασφαλισμένος είναι Χρεωστικός 

Ο Ασφαλισμένος να έχει πληρώσει λιγότερα από αυτά που έπρεπε και να οφείλει επιπλέον Ασφαλιστικές Εισφορές.

Στην περίπτωση αυτή το ποσό που προκύπτει θα το καταβάλλει από 31 Μαΐου έως 28 Σεπτεμβρίου σε πέντε (5) ισόποσες δόσεις.

Το Χρεωστικό ποσό που προκύπτει από την εκκαθάριση δεν θα επιβαρυνθεί με τόκους καθυστέρησης και οι δόσεις θα είναι Άτοκες.

Τόκος καθυστέρησης θα επιβληθεί αν κάποια από τις πέντε δόσεις δεν καταβληθεί στην οριζόμενη ημερομηνία από 31 Μαΐου και μετά.

Τέλος να επισημάνουμε ότι η μη Καταβολή των τρεχουσών Εισφορών 2018 ΔΕΝ επιβαρύνεται με τόκους Καθυστέρησης.

Ο Ασφαλισμένος είναι Πιστωτικός

Ο Ασφαλισμένος να έχει πληρώσει  περισσότερα από αυτά που έπρεπε και να οφείλει επιπλέον Ασφαλιστικές Εισφορές.

Στην περίπτωση αυτή, το ποσό που προκύπτει από την Εκκαθάριση επιστρέφει Αυτόματα στον Ασφαλισμένο εντός δύο μηνών από την εκκαθάριση, άρα έως τέλος Μαΐου, υπό την προϋπόθεση  ότι θα έχουν καταβληθεί οι τρέχουσες Ασφαλιστικές εισφορές των μηνών του 2018. Σε διαφορετική περίπτωση, το ποσό και πάλι θα επιστραφεί αφού όμως το ΚΕΑΟ κρατήσει τις τρέχουσες Ασφαλιστικές Εισφορές.

Να επισημάνουμε ότι η επιστροφή του πιστωτικού υπολοίπου εκτελείται ακόμα και αν υπάρχουν παλαιές οφειλές ή ρυθμίσεις σε Ασφαλιστικούς φορείς.

Τέλος για την εκκαθάριση ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ που ταυτόχρονα είναι Μισθωτοί ή ασφαλισμένων που αμείβονται με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών και εμπίπτουν στην παρ. 9 του άρθρου 39  (ο εργοδότης πληρώνει τα 2/3 της Ασφαλιστικής Εισφοράς), θα ακολουθήσουν νεότερες οδηγίες.