ΕΦΚΑ: Ασφάλιση Αμοιβών Διαχείρισης

Από τον Ιάκωβο Γκούμα

Δ/νοντα Σύμβουλο της

CompuTax Α.Ε.

Ασφάλιση Αμοιβών Διαχείρισης

Νέα Εγκύκλιος από τον Υφυπουργό κ. Τάσο Πετρόπουλο, σχετικά με την Ασφάλιση  των Εταίρων στα Νομικά Πρόσωπα, αλλά και  με τις Αμοιβές που εισπράττουν όσοι ασκούν Παρέχουν Υπηρεσίες Διαχείρισης …

Οι Διευκρινιστικές Εγκύκλιοι, είναι ευπρόσδεκτες ακόμα και όταν έχουν καθυστερήσει. Η αρμοδιότητα του Φορολογούμενου ή του Επαγγελματία Λογιστή, δεν είναι η προσπάθεια ερμηνείας των διατάξεων των Νόμων, αλλά η Εφαρμογή τους… Για τον λόγο αυτό, το Κράτος πρέπει με σαφήνεια και ταχύτητα να αποφασίζει τι θέλει και πώς το θέλει ….

Επί της Ουσίας λοιπόν:

Πρώτον: Όλοι οι Εταίροι  των Νομικών Προσώπων, ΟΕ, ΕΕ και  ΕΠΕ, Κοινοπραξιών, Υποχρεωτικά και ανεξαρτήτως ποσοστών, καταβάλλουν Ασφαλιστικές Εισφορές στον ΕΦΚΑ, από 169 ευρώ τον μήνα βάσει του άρθρου 39 του 4387/2016 (ποσοστό 27% – Επιτηδευματίες).

Οι Εταίροι που αναφέρθηκαν πιο πάνω, εάν ασκούν συγχρόνως καθήκοντα Διαχείρισης, μπορούν να το κάνουν με δύο τρόπους:

Χωρίς να προβλέπεται Αμοιβή, για την άσκηση αυτών των καθηκόντων, άρα ΔΕΝ οφείλουν άλλες Ασφαλιστικές Εισφορές, ή

Να προβλέπεται Αμοιβή, για την άσκηση των καθηκόντων Διαχείρισης, με συνέπεια την Υποχρεωτική Υπαγωγή στην Ασφάλιση του ΕΦΚΑ – ΙΚΑ και την καταβολή Ασφαλιστικών Εισφορών με βάση το Άρθρο 38 του 4387/2016 (ποσοστό 42 % – Μισθωτός), με τις προβλέψεις της Παράλληλης Άσκησης.

Αν ο Διαχειριστής στις παραπάνω εταιρείες ΔΕΝ είναι Εταίρος, αλλά τρίτο πρόσωπο, Ασφαλίζεται Υποχρεωτικά, με βάση τα κατώτατα όρια Μισθωτής Εργασίας, διότι η Εγκύκλιος αποφαίνεται ότι οι Υπηρεσίες Διαχείρισης “παρέχονται κατά συστηματικό τρόπο και σε τακτικό χρόνο εντός του μήνα ”.

Δεύτερον: Ο Εταίρος Μονοπρόσωπης ΙΚΕ, είναι Εταίρος και ταυτόχρονα Διαχειριστής,  Ασφαλίζεται Υποχρεωτικά στον ΕΦΚΑ ως Εταίρος και αν εισπράττει χωριστή Αμοιβή για την Διαχείριση, θα Ασφαλιστεί Υποχρεωτικά  με 27 %, επί του συνόλου των εισοδημάτων που παίρνει από την Εταιρεία.

 

Τρίτον: Οι Εταίροι ΙΚΕ, δεν έχουν Υποχρέωση Ασφάλισης, σύμφωνα με τα όσα Ισχύουν σήμερα.

Αν όμως, Εταίρος της ΙΚΕ οριστεί Διαχειριστής, οφείλει να ασφαλιστεί για την Ιδιότητα του Διαχειριστή και όχι του Εταίρου, ακολουθώντας το άρθρο 39 και ποσοστό 27% , όπως το ίδιο θα συμβεί αν  Διαχειριστής  οριστεί τρίτο πρόσωπο.

Όλα τα παραπάνω έχουν εφαρμογή από 01-06-2018.

Τέλος η Εγκύκλιος κλείνει με τις απαραίτητες διευκρινήσεις, που αφορούν τους Ιδιοκτήτες Τουριστικών Καταλυμάτων, που ταυτόχρονα είχαν ή έχουν κάποια σχέση με άσκηση Αγροτικής Δραστηριότητας.

Πριν σας αποχαιρετίσω, θα ήθελα να τονίσω ότι η εγκύκλιος αντιμετωπίζει το θέμα των Αμοιβών Διαχείρισης και όχι όλα τα είδη των Αμοιβών που μπορεί να έχει ο Εταίρος για τις Υπηρεσίες που προσφέρει ….

Αυτά προς το παρόν και για το μέλλον βλέπουμε ….