Δώρο Πάσχα: Έως τις 30 Ιουνίου η καταβολή του

Δελτίο Φορολογικών Φαινομένων 

Εβδομάδα 23η

Έως τις 30 Ιουνίου θα πρέπει να καταβάλλουν οι εργοδότες που έκαναν χρήση του μέτρου της αναστολής σύμβασης στους εργαζόμενούς τους που είχαν τεθεί σε αναστολή το Δώρο Πάσχα.

Στη συνέχεια, από 1 έως 10 Ιουλίου οφείλουν να υποβάλλουν ειδικό έντυπο υπεύθυνης δήλωσης για το επίδομα εορτών Πάσχα στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, προκειμένου να λάβουν από το κράτος το ποσό που αναλογεί στο τμήμα του Δώρου για τις ημέρες κατά τις οποίες ο μισθωτός τελούσε σε αναστολή.

Οι εργοδότες δηλώνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία σε ειδικό Έντυπο υπεύθυνης δήλωσης στο Πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».

Η πληρωμή γίνεται εφάπαξ από το υπουργείο Εργασίας, με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου-εργοδότη (ΙΒΑΝ) το οποίο έχει δηλωθεί στο ειδικό Έντυπο του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.

Με άλλα λόγια, πληρώστε εσείς και βλέπουμε…