Δώδεκα νέα όπλα στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής

Στην πρώτη γραμμή βρίσκονται η διασύνδεση όλων των ταμειακών μηχανών με τα POS, η επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, οι αλλαγές στο φορολογικό πλαίσιο των ελεύθερων επαγγελματιών, τα νέα φορο-κίνητρα για τις ηλεκτρονικές αποδείξεις αλλά και η ενεργοποίηση νέων σύγχρονων εργαλείων και της τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

 1. Διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS των επιχειρήσεων μέσα στους πρώτους μήνες του 2024.
 2. Επέκταση των POS σε περισσότερες οικονομικές δραστηριότητες καθώς σήμερα δεν είναι υποχρεωτικό να διαθέτουν POS δεκάδες επαγγελματικοί χώροι, όπως για παράδειγμα γυμναστήρια, φροντιστήρια, χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, κινηματογράφοι.
 3. Αλλαγές στο φορολογικό πλαίσιο των ελεύθερων επαγγελματιών με επίκεντρο τις δαπάνες που εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους. Για τον καλύτερο έλεγχο των δαπανών θα αναγνωρίζονται μόνο οι δαπάνες που περνούν μέσα από τα ηλεκτρονικά βιβλία MyDATA ενώ δεν αποκλείονται και παρεμβάσεις στους συντελεστές φορολόγησης.
 4. Διεύρυνση ηλεκτρονικών συναλλαγών με πληρωμή αποκλειστικά μέσω POS των υπηρεσιών που παρέχουν συγκεκριμένοι επαγγελματικοί κλάδοι όπως γιατροί, δικηγόροι, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί κ.α.
 5. Επέκταση και υποχρεωτική χρήση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.
 6. Καθιέρωση ψηφιακού δελτίου αποστολής που θα επιτρέψει σε πραγματικό χρόνο να ελέγχεται η διακίνηση των προϊόντων (οικοδομής, αγροτικά κ.λ.π.).
 7. Απλοποιημένο τιμολόγιο με μείωση του ύψους του από τα 100 στα 50 ευρώ
 8. Νέο πλαίσιο κινήτρων για τις ηλεκτρονικές αποδείξεις από 20 επαγγέλματα που θα είναι πιο ελκυστικό για τους φορολογούμενους ώστε να μην επιλέγουν να πληρώνουν με μετρητά.
 9. Θέσπιση ειδικής φοροέκπτωσης με την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης για τους φορολογούμενους που αποκάλυψης κρουσμάτων μη έκδοσης η έκδοσης πλασματικών αποδείξεων μέσω της εφαρμογής “Αppodixi». Σημειώνεται ότι ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε την παροχή κλιμακωτής χρηματικής επιβράβευσης με ανώτατο όριο τα 1.500 – 2.000 ευρώ. Ωστόσο δεν αποκλείεται συνδυασμός των δύο κινήτρων, προκειμένου οι πολίτες να χρησιμοποιούν την εφαρμογή στο κινητό του για τον έλεγχο της γνησιότητας των αποδείξεων.
 10. «Κλείδωμα» των προσυμπληρωμένων κωδικών που αφορούν τα έσοδα και έξοδα όπως αποτυπώνονται στα στοιχεία myDATA στις δηλώσεις ΦΠΑ και στο έντυπο Ε3 για τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες.
 11. Επανεξέταση των προστίμων για τυπικές και ουσιαστικές παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας.
 12. Αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης για τον εντοπισμό υποθέσεων φοροδιαφυγής.