ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΣΤΟ TAXIS

Από τον Ιάκωβο Γκούμα 

Διευθύνοντα Σύμβουλο της

CompuTax Α.Ε.

Αναγραφή των επαγγελματικών λογαριασμών στο TAXIS

Είναι δεδομένο ότι το κράτος, με αιχμή του δόρατος την ΑΑΔΕ, αξιοποιεί τη μηχανογράφηση και τις πληροφορίες που συλλέγει μέσω των εντύπων που καταθέτουμε, (ΦΠΑ, Ε3, Ε5 κλπ.).

Έχουμε επίσης αντιληφθεί ότι μας ζητούν όλο και περισσότερες πληροφορίες στα έντυπα αυτά, π.χ. το Ε3 για τα οικονομικά δεδομένα του 2018, θα έχει πολύ μεγαλύτερη ανάλυση εξόδων.

Σε αυτό, λοιπόν, το πλαίσιο η υποχρέωση αναγραφής των Επαγγελματικών Λογαριασμών, μόνο τυχαία δε μπορεί να είναι.

Προφανώς, θέλουν συνδεδεμένους πάνω στο ΑΦΜ μας τους επαγγελματικούς λογαριασμούς, άρα και τις κινήσεις τους.

Από το Περιουσιολόγιο που έρχεται, θα έχουν τις κινήσεις των προσωπικών μας λογαριασμών στο Εσωτερικό και στο Εξωτερικό, συνεπώς όλα δείχνουν ότι ο Έλεγχος αλλάζει κατεύθυνση, αφήνοντας τις πατροπαράδοτες μεθόδους οι οποίες δίνουν τη θέση τους στην αξιοποίηση των ηλεκτρονικών εφαρμογών.