Διευκρινίσεις ΑΑΔΕ για την Έκπτωση 25% στις Φορολογικές Υποχρεώσεις Απριλίου

Δελτίο Φορολογικών Φαινομένων 

Εβδομάδα 18η

Κατευθύνσεις για το πως να υπολογίζουν την έκπτωση 25% στην καταβολή των φορολογικών υποχρεώσεων Απριλίου 2020 έδωσε στους φορολογούμενους η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Στις περιπτώσεις όπου, για τις υποχρεώσεις Μαρτίου που υπόκεινται στην έκπτωση 25%, οι φορολογούμενοι κατέβαλαν, από τις 30 Μαρτίου και μετά, εμπρόθεσμα, ποσό μεγαλύτερο του 75% της οφειλής, το υπερβάλλον ποσό πιστώνεται αυτόματα στη δόση Απριλίου.

Παράδειγμα: Φορολογούμενος με δόσεις ρυθμίσεων ποσού 1.000 € μηνών Μαρτίου και Απριλίου 2020, πλήρωσε στις 31/03/2020, 1.000 € για τη δόση Μαρτίου.

Με το ποσό αυτό, εξοφλείται η δόση Μαρτίου και το υπερβάλλον ποσό των 250 € (=1.000 € Χ 0,25) πιστώνεται στη δόση Απριλίου, δεδομένου ότι για την εξόφληση του Μαρτίου, αρκούσε η καταβολή του 75%, ποσού δηλαδή 750 € (1.000€ Χ 0,75).