ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ

Από την Ελένη Φερεκίδου

Τμήμα IT CompuTax

Λογιστικές υπηρεσίες με διασφάλιση των λογιστικών καταχωρήσεων

Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών κρίνεται καθόλα αναγκαία για την εξέλιξη και την εύρυθμη λειτουργία της σύγχρονης επιχείρησης. Μέσα από μια κοινή βάση δεδομένων εξασφαλίζουμε έναν αποτελεσματικό τρόπο αξιοποίησης των πληροφοριών, διευκολύνοντας τη λειτουργία του λογιστηρίου. Διενεργώντας τακτικούς ελέγχους και εξάγοντας δεδομένα με τη μορφή αναφορών επιτυγχάνουμε την ποιοτική αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Τι αφορούν οι έλεγχοι των καταχωρήσεων;

Οι έλεγχοι αφορούν στις καταχωρήσεις των χρηστών για τη μισθοδοσία και το λογιστήριο, ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό το ανθρώπινο λάθος και συνεπώς να διασφαλίζεται  η αξιοπιστία και η ακρίβεια των πληροφοριών. Ενδεικτικά, εκτελούνται έλεγχοι που αφορούν στο φόρο μισθωτών υπηρεσιών, στον υπολογισμό μισθοδοσίας σε αποχωρήσαντες εργαζόμενους, στις αποζημιώσεις αποδοχών και επιδομάτων αδείας, στον υπολογισμό των δώρων και αν έχει υπολογιστεί δώρο σε εργαζομένους που δε δικαιούνται, όπως οι εργαζόμενοι με πρακτική.

Επιπρόσθετα, υλοποιούνται έλεγχοι που αφορούν στο λογιστικό κομμάτι της εταιρείας, όπως οι περιπτώσεις που έχουν καταχωρηθεί διπλά παραστατικά, τα λανθασμένα ΑΦΜ πελατών προμηθευτών, οι παρακρατήσεις, οι ταμειακές εγγραφές πάνω από 500€ και τα ποσά των ενοικίων συγκριτικά ανά μήνα. Επίσης, στον όγκο των εταιρειών που έχουμε ως πελάτες πολλοί πραγματοποιούν συναλλαγές μεταξύ τους, για τη συμφωνία των παραστατικών και ιδιαίτερα για τις ανάγκες των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών –προμηθευτών (ΜΥΦ) ελέγχονται οι καταχωρήσεις, αν δηλαδή τα τιμολόγια του ενός πελάτη είναι ισάριθμα και ισόποσα με τα τιμολόγια του προμηθευτή του.

Ακόμη, μέσα από τη βάση έχουμε τη δυνατότητα πολλαπλών αναφορών σχετικά με την πορεία της επιχείρησης, τα έσοδα, τα έξοδα και τις αγορές της για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα επιθυμούμε.

Με άμεσο τρόπο και ταχύτατα έχουμε πρόσβαση σε οποιαδήποτε πληροφορία χρειαζόμαστε, ώστε να οδηγηθούμε με ασφάλεια σε συμπεράσματα προς το συμφέρον του πελάτη που θα τον βοηθήσουν είτε στο εγγύς μέλλον είτε μακροπρόθεσμα στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησης σε αυτό το κρίσιμο και συχνά εναλλασσόμενο οικονομικό περιβάλλον.