Διαδικτυακές Πλατφόρμες και CompuTax

Από τον Αλέξανδρο Μπριλάκη

Τμήμα IT CompuTax Α.Ε.

Διαδικτυακή πλατφόρμα CompuTax

Με τη ραγδαία ανάπτυξη του διαδικτύου και των ψηφιακών τεχνολογιών δημιουργήθηκαν οι λεγόμενες Διαδικτυακές Πλατφόρμες για την κάλυψη των αναγκών εκατομμυρίων χρηστών.

Τι είναι Διαδικτυακή Πλατφόρμα; Είναι η εφαρμογή που κατασκευάζεται για να λειτουργεί στο διαδίκτυο και εξυπηρετεί διάφορους τομείς όπως εκπαίδευση, επικοινωνία, επιχειρησιακές και οικονομικές συναλλαγές.

Ακολουθώντας την παγκόσμια τάση, έτσι και στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται μια ταχεία ανάπτυξη στις Διαδικτυακές Πλατφόρμες με αρκετά καλά αποτελέσματα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα που χρησιμοποιούνται καθημερινά από το κοινό είναι το Taxisnet, το Internet Banking, το Skroutz και το E-food.

Αναγνωρίζοντας τις παγκόσμιες τάσεις και τεχνολογικές εξελίξεις αναπτύξαμε στην CompuTax, για πρώτη φορά πριν 15 χρόνια, τη δική μας Διαδικτυακή Πλατφόρμα με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας. Ο “Λογιστής in House”, το σημαντικότερο κομμάτι της πλατφόρμας CompuTax Net, έχει αναλάβει καθημερινά να ενημερώνει τους πελάτες μας με τα τελευταία Λογιστικά και Φορολογικά τους δεδομένα.

Η ενημέρωση που προσφέρει ενδεικτικά είναι:

  • ΦΠΑ
  • Μισθοδοσία
  • Ροή λογιστηρίου
  • Οικονομικοί Δείκτες
  • Προσωπική πληροφόρηση

Η πλατφόρμα CompuTax Net εμπλουτίζεται συνεχώς ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν, για παράδειγμα λόγω καινούριων νόμων, είτε με τη δημιουργία νέων εργαλείων είτε με προσθήκες σε ήδη υπάρχοντα. Τέλος, εισάγουμε νέες ενότητες που αφορούν τις υπηρεσίες της CompuTax, όπως η πλατφόρμα για τις Υπηρεσίες Πολίτη που ξεκίνησε να λειτουργεί στην αρχή της χρονιάς.

Περισσότερες πληροφορίες για την πλατφόρμα του Λογιστής in House μπορείτε να δείτε εδώ.