ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

Εβδομάδα 7η 2019

Βεβαίως ναι, αλλά όχι από τους Θεσμούς…

Οι  πληροφορίες μας, μάς λένε ότι οι Θεσμοί έριξαν “άκυρο”, στην πρόταση της ΑΑΔΕ για νέα ρύθμιση οφειλών, διότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις των κριτηρίων…

Συνιστούμε προσοχή στο Υπουργείο Εργασίας, διότι έχει δημιουργήσει μεγάλες προσδοκίες για ρύθμιση οφειλών χωρίς κριτήρια, κάτι που διαφαίνεται πολύ δύσκολο…