ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

Εβδομάδα 5η 2019

Από την 1η Φεβρουαρίου, οι νέες αποδοχές στον κατώτατο μισθό καθορίζονται στα 650 ευρώ μικτά, από τα 586,08€ μικτά που είναι σήμερα, ενώ ο υποκατώτατος μισθός για τους νέους ηλικίας κάτω των 25 ετών, καταργείται και οι αποδοχές τους θα είναι κάθε μήνα 650 ευρώ.

Αυτό σημαίνει ότι ο κατώτατος μισθός αυξάνεται από την 1η Φεβρουαρίου κατά 11%.

Να σημειώσουμε ωστόσο, ότι όλα τα παραπάνω ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι το αφορολόγητο παραμείνει ως έχει…