ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

Εβδομάδα 4η 2019

Χωριστές Φορολογικές Δηλώσεις Συζύγων

Άνοιξε η εφαρμογή στην ΑΑΔΕ, στην οποία οι σύζυγοι μπορούν να δηλώσουν την πρόθεσή τους να υποβάλλουν ξεχωριστά Φορολογική Δήλωση. Η προθεσμία για τη σχετική γνωστοποίηση στη φορολογική Αρχή, είναι η 28η Φεβρουαρίου 2019.

Πριν το κάνετε, σκεφτείτε αν σας συμφέρει…