Νέα χρονιά, Νέο Φορολογικό, Νέες Προσδοκίες…

Νέα χρονιά, Νέο Φορολογικό,

Νέες Προσδοκίες…

Εβδομάδα 2η 2020

Υποδεχόμαστε το 2020 με την ελπίδα ότι υπάρχει φως στο τούνελ, όπως μας υπόσχεται το Νέο φορολογικό, ενώ ταυτόχρονα θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε τον καινούργιο χρόνο, σαν έτος προσαρμογής στο μέλλον.

Ηλεκτρονικά Τιμολόγια και Ηλεκτρονικά Βιβλία, βρίσκονται προ των πυλών, με σκοπό να αλλάξουν οριστικά το φορολογικό περιβάλλον, δίνοντας για πρώτη φορά στο κράτος πληηροφόρηση που ποτέ έως σήμερα δεν είχε.