Δελτίο Φορολογικών Φαινομένων

Εβδομάδα 44η 2019

Έλεγχοι ΑΑΔΕ

Ο νέος τρόπος ελέγχου της ΑΑΔΕ, μέσω Τραπεζικών Λογαριασμών, έχει δημιουργήσει σοβαρά ζητήματα στην επαλήθευση των οικονομικών δεδομένων.

Τα προβλήματα που δημιουργούνται είναι πολλά και κάποια δυσεπίλυτα…