ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

Εβδομάδα 19η 2019

Μόνιμα Μέτρα Οικονομικής Ελάφρυνσης

Με έκτακτη συνέντευξη Τύπου στο Ζάππειο, ο Πρωθυπουργός, εξήγγειλε δέσμη μόνιμων μέτρων οικονομικής ελάφρυνσης.

Έτσι, για το 2019, θα ισχύσουν τα εξής:

Μέτρα 2019

Μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση από το 24% στο 13% (εξαιρούνται ποτά – ροφήματα – αλκοολ)

Μετάταξη όλων των τροφίμων επίσης στον συντελεστη του 13%

Μείωση του ΦΠΑ στην ενέργεια (ηλεκτρισμός και φυσικό αέριο) από τον συντελεστή του 13% στον υπερκπτωτικό συντελεστή του 6%.

Παροχή μόνιμης 13ης σύνταξης 

Τέλος, εξήγγειλε σειρά μέτρων που θα ισχύσουν από το 2020, όπως:

Μείωση Εισφοράς Αλληλεγγύης

Αύξηση συντελεστή αποσβέσεων επενδύσεων στο 150%

Μείωση ΦΠΑ από 13% σε 11%, και πολλά ακόμη.