ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

Εβδομάδα 15η 2019

Βραχυχρόνιες Μισθώσεις: Άρχισαν τα… όργανα!

Στα ακίνητα τύπου Airbnb, υλοποιήθηκε δράση εντοπισμού φορολογουμένων, οι οποίοι εκμισθώνουν τα ακίνητα τους μέσω κάποιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωσης και αποκρύπτουν τα εισοδήματα από τις εκμισθώσεις αυτές. Πραγματοποιήθηκε επικοινωνία με τους υπόχρεους, ώστε να προχωρήσουν εκούσια στην εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων.

Όπως διαπίστωσε η ΑΑΔΕ οικειοθελώς συμμορφώθηκε το 76% σε πλήθος 50 υποθέσεων με τους φορολογούμενους να δηλώνουν εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων συνολικού ποσού 882.443 ευρώ. Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι 38 ιδιοκτήτες ακινήτων είχαν κρατήσει μακριά από τα μάτια της εφορίας μέσο εισόδημα 23.222 ευρώ από βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Ηθικό δίδαγμα: Η «τσιμπίδα» της ΑΑΔΕ, ξέρει και μπορεί να εντοπίσει τα εισοδήματα από Βραχυχρόνιες Μισθώσεις. Σήμερα, είναι επιεικής και παροτρύνει σε οικειοθελή συμμόρφωση. Αύριο; Γρηγορείτε!