ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

Εβδομάδα 12η 2019

Ρύθμιση για την προστασία της Πρώτης Κατοικίας & Ρύθμιση Οφειλών στα Ασφαλιστικά Ταμεία

Μέχρι την Παρασκευή αναμένεται να κατατεθεί από την Κυβέρνηση στη Βουλή, η Ρύθμιση που θα αφορά στην προστασία της πρώτης κατοικίας, ενώ συνεχίζονται οι συζητήσεις με τους εποπτικούς θεσμούς του τραπεζικού συστήματος για την αποσαφήνιση τεχνικών λεπτομερειών.

Ταυτόχρονα, βρισκόμαστε εν αναμονή της Ρύθμισης για τις οφειλές στα Ασφαλιστικά Ταμεία. Αυτά είναι τα φλέγοντα θέματα της εβδομάδας, για τα οποία διενεργούνται… “ζυμώσεις”…

Ενόψει εξελίξεων, λοιπόν, παραμείνετε συντονισμένοι για τα νεώτερα…