ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

Εβδομάδα 9η 2019

Ηλεκτρονικά Βιβλία &  Ηλεκτρονικά Τιμολόγια

Τι σημαίνουν στην πράξη;;

Αναφορικά με την εξαγγελία περί Ηλεκτρονικών Βιβλίων και Ηλεκτρονικών Τιμολογίων, καλό είναι να ξεκαθαρίσουμε τι ακριβώς σημαίνει, για να μιλάμε όλοι για τα ίδια πράγματα:

Ηλεκτρονικά Βιβλία, λοιπόν, σημαίνει ότι καταργούνται τα χειρόγραφα και ότι τα ήδη ενημερωμένα, μηχανογραφημένα Βιβλία της επιχείρησης, θα αποστέλλονται με ηλεκτρονική μορφή στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών.

Αντιστοίχως, τα Ηλεκτρονικά Τιμολόγια, σημαίνουν ότι καταργείται η χειρόγραφη έκδοση παραστατικών από την επιχείρηση και ότι  τα μηχανογραφικά εκδιδόμενα τιμολόγια, πάλι σε ηλεκτρονική μορφή θα γνωστοποιούνται με την έκδοσή τους στην ΑΑΔΕ.

Στην πράξη: Άμεση και περισσότερη πληροφόρηση στην ΑΑΔΕ, σε μια προσπάθεια να στεγανοποιηθούν ακόμα περισσότερα «περάσματα» που οδηγούν στη φοροδιαφυγή. Το πώς, πότε και με ποιες παραμέτρους θα αξιοποιηθεί αυτή η πληροφόρηση από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, μένει να το δούμε…