Ασφαλιστικές Εισφορές: Στις Αποδείξεις Δαπανών ή στους Τίτλους Κτήσης

Από τον Ιάκωβο Γκούμα

Ασφαλιστικές Εισφορές στις Αποδείξεις Δαπανών

Διευθύνοντα Σύμβουλο της CompuTax Α.Ε.

Το Υπουργείο Εργασίας πρότεινε τροπολογία, για το πώς θα αντιμετωπισθούν Ασφαλιστικά τα Εισοδήματα που αποκτώνται περιστασιακά με τις Αποδείξεις Δαπανών ή τους Τίτλους Κτήσης.

Οι Αποδείξεις αυτές εκδίδονται από την Επιχείρηση, για Αμοιβές που δίδονται σε περιστασιακά απασχολούμενους, οι οποίοι δεν είναι Επιτηδευματίες από άλλη αιτία, άρα δεν μπορούν να εκδώσουν Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, για την Υπηρεσία που προσέφεραν.
Επί της ουσίας λοιπόν, οι Αποδείξεις αυτές αναφέρονται σε άτομα που δεν έχουν ενταχθεί ακόμα στον παραγωγικό Ιστό ή είναι Δημόσιοι ή Ιδιωτικοί Υπάλληλοι ή Συνταξιούχοι, που είναι συγγραφείς ή εισηγητές Σεμιναρίων ή εκτάκτως παρέχουν κάποια Υπηρεσία.

Από την στιγμή που από την 1/1/2017, όλα τα εισοδήματα υποχρεούνται σε Αναλογικές Ασφαλιστικές Εισφορές, περιμέναμε την Απόφαση του Υπουργείου, για το πώς θα αντιμετωπίσει τα Εισοδήματα αυτά.

Με την καταγεγραμμένη πρόταση λοιπόν του Υπουργείου, έχουμε τα παρακάτω,

  1. Οι Ασφαλιστικές Εισφορές που υπολογίζονται στις Αποδείξεις  Επαγγελματικής δαπάνης είναι 26,95%
  2. Ο Υπολογισμός γίνεται  στην καθαρή Αμοιβή, αφού δηλαδή αφαιρεθούν οι φόροι ή άλλες επιβαρύνσεις
  3. Οι Ασφαλιστικές Εισφορές παρακρατούνται από τον εκδότη του παραστατικού (επιχείρηση), κατά την έκδοση του
  4. Οι Ασφαλιστικές Εισφορές, αφού παρακρατηθούν, αποδίδονται από την Επιχείρηση, την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση του παραστατικού
  5. Ο υπολογισμός Ασφαλιστικών Εισφορών, θα εφαρμοστεί για τα παραστατικά που θα εκδοθούν, μετά από την δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης. Για τα παραστατικά που θα έχουν εκδοθεί πριν, δεν οφείλονται Ασφαλιστικές Εισφορές.

Να τονίσω ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν επηρεάζει το κόστος της Επιχείρησης, αφού η διάταξη αντιμετωπίζει την Αμοιβή, με το καθεστώς του Επιτηδευματία και όχι του Μισθωτού. Βιαστείτε λοιπόν και εκμεταλλευτείτε την περίσταση γιατί όπως έχουμε ξαναπεί,
Η Γνώση είναι Δύναμη και στην συγκεκριμένη περίπτωση,
Η Γνώση σας γλυτώνει «ευρά»…