Από την εκπομπή “Μαζί το Σαββατοκύριακο” 8/6/2019

Στην εκπομπή της Δημόσιας Τηλεόρασης “Μαζί το Σαββατοκύριακο”, ο Ιάκωβος Γκούμας αναφέρθηκε στις Ρυθμίσεις σε έως 120 δόσεις για οφειλές στο Δημόσιο και στα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Ξεκίνησε λέγοντας ότι η ρύθμιση που αφορά στις οφειλές στην ΑΑΔΕ, εναρμονιζόμενη με αυτή που αφορά στα Ασφαλιστικά Ταμεία πήρε πάράταση έως και τις 30/9/2019. Διευκρίνισε ωστόσο ότι οι οφειλές που είναι ήδη ρυθμισμένες με τις πάγιες ρυθμίσεις των 12 ή των 24 δόσεων μπορούν να επαναρυθμιστούν αφού πρώτα εξεταστεί αν αυτό συμφέρει. Επισημάνθηκε επίσης ότι οι έως 120 δόσεις για το Δημόσιο αφορούν μόνο ατομικές επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα, καθώς και ότι αν κανείς έχει υπαχθεί και τηρεί κανονικά την παλαιά ρύθμιση των 100 δόσεων, δεν μπορεί να τη “ρίξει” και να ενταχθεί στη νέα ρύθμιση. Εξάλλου, δεν τον συμφέρει δεδομένου ότι η μείωση στις προσαυξήσεις στην παλαιά ρύθμιση, ήταν της τάξης του 30%, ενώ της τωρινής 10%.

Σημαντική παράμετρος που τέθηκε, ήταν η δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην κάλυψη των τρεχουσών υποχρεώσεών τους, πράγμα που αναδεικνύει την αναγκαιότητα ύπαρξης μιας ευνοϊκότερης πάγιας ρύθμισης, σε 24 δόσεις, αντί για τις 12 που έχουμε σήμερα.

Η νέα Ρύθμιση, τώρα, χάνεται αν δεν καταβληθούν δύο συνεχόμενες δόσεις, αν καθυστερήσει η καταβολή των 2 τελευταίων δόσεων, αν δεν υποβληθούν οι προβλεπόμενες δηλώσεις εισοδήματος και ΦΠΑ, αν δεν εξοφληθούν ή τακτοποιηθούν οι οφειλές που θα γεννηθούν μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση και αν υποπέσουν καθ’ υποτροπή σε φορολογικές παραβάσεις.

Όσον αφορά στη ρύθμιση για τις οφειλές στα Ασφαλιστικά Ταμεία, επισημάνθηκε ότι πρόκειται για μια πραγματική, επί συνόλου λύση.

Σε αυτήν, υπάγονται οφειλές που δημιουργήθηκαν έως και τις 31/12/2018. Οι δόσεις δεν μπορούν να ξεπερνούν τις 120. Αφορά Νομικά και φυσικά πρόσωπα, ενώ σαν ελάχιστο ποσό δόσης ορίζονται τα 50 Ευρώ. Δίνεται, επίσης, η δυνατότητα συνταξιοδότησης σε όσους οφείλουν.

Η κύρια οφειλή από 01/01/2002 έως 31/12/2016 επαναϋπολογίζεται και σαν βάση του υπολογισμού τίθεται το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου, μισθωτού, άνω των 25 ετών.

Τέλος επαναϋπολογίζονται όλες οι προσαυξήσεις, τα πρόσθετα τέλη και οι τόκοι και με την υπαγωγή στη Ρύθμιση κουρεύονται κατά 85%.

Όσον αφορά σε οφειλές στο ΙΚΑ, ΟΓΑ κλπ. η ρύθμιση είναι σε 120 δόσεις και το κούρεμα των προσαυξήσεων, κυμαίνεται από 50% έως και 100%, ανάλογα με το είδος της οφειλής και τον τρόπο πληρωμής.