Αναγγελία εργαζομένων στην Οικοδομή

Από τον Ιάκωβο Γκούμα 

Διευθύνοντα Σύμβουλο της

CompuTax Α.Ε.

Στο ΣΕΠΕ τελικά είναι η απόφαση του Υπ. Εργασίας, να γίνεται η κατάθεση της αναγγελίας των εργαζομένων στις Οικοδομές, αντί του Ηλεκτρονικού Συστήματος Εργάνη…

Εμπρός – Πίσω, θα ήταν ένας πιασιάρικος δημοσιογραφικός τίτλος…

Η Κατάσταση λοιπόν, θα κατατίθεται με φυσική παρουσία στην Επιθεώρηση Εργασίας την προηγουμένη, για τους εργαζόμενους στην οικοδομή την επομένη …

Άρα πρέπει από την Πέμπτη το πρωί, να γνωρίζουμε την ομάδα που θα δουλέψει την Παρασκευή και να πάμε έως τις 13:00 να την καταθέσουμε, για την επόμενη…

Οι Επιθεωρήσεις Εργασίας, είναι προσβάσιμες για το κοινό από 09:00 έως 13:00…

Άρα πρακτικά, μετά τις 11:00 της προηγούμενης, απαγορεύεται οποιαδήποτε αλλαγή η προσθήκη ατόμων, γιατί προφανώς θέλεις και έναν χρόνο για να έχεις την πρόσβαση στην Επιθεώρηση Εργασίας με φυσική παρουσία…

Αν κάποιος αρρωστήσει, η λύση δεν είναι η αντικατάσταση, αλλά η ΜΗ αντικατάσταση… Έστω και αν μείνει πίσω το έργο… Διότι αν αντικατασταθεί και δεν ενημερωθεί η Επιθεώρηση, το πρόστιμο είναι 10.500 €!

Αυτά και άλλα τόσα είναι τα προβλήματα που ανακύπτουν με αυτήν την διαδικασία…

Όχι ότι η άλλη, η Ηλεκτρονική ήταν εύκολη. Όχι, αλλά τουλάχιστον ήταν Ηλεκτρονική…

Αυτά τα ωραία συμβαίνουν όταν ταυτόχρονα ο πυλώνας ανάπτυξης της Χώρας, τουλάχιστον προς το παρόν, αποφασίστηκε ότι είναι η οικοδομή, η οποία πριμοδοτήθηκε με 3ετη αναστολή εφαρμογής του ΦΠΑ …

Καλή μας Δύναμη και Καλή συνέχεια…